Terug naar Lexicon

Belastingvermindering

Een belastingvermindering wordt om uiteenlopende redenen verkregen en kan bestaan in twee vormen, met name de belastingverminderingen die bestaan uit een verhoging van de belastingvrije som en de belastingverminderingen die bestaan uit een vermindering van de verschuldigde belasting.