Terug naar Lexicon

Belastingvermeerdering

Bij geen of een onvoldoende voorafbetaling, wordt een belastingvermeerdering toegestaan. Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt een vennootschap een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2016 is het tarief van deze vermeerdering 1,125%. De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen. Voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen: