Terug naar Lexicon

Belastingen op vermogen

De belasting op vermogen is de algemene term doelende op de belastingen die worden geheven op de verschillende vermogensonderdelen van een belastingplichtige, waarbij het vermogen wordt bekomen door de waarden van de bezittingen van de belastingplichtige te verminderen met zijn schulden. De belasting op vermogen bestaat naast de belasting op inkomsten en de belasting op het verbruik of de uitgaven en hebben een economisch onderscheidend criterium.