Terug naar Lexicon

Belastingverhogingen

Een belastingverhoging wordt opgelegd aan de belastingplichtigen die geen of onvolledige aangifte doen van hun inkomsten, waarbij de belastingverhoging wordt bepaald in functie van de aard en de ernst van de overtreding.