Terug naar Lexicon

Belastingplichtige zonder recht op aftrek

Belastingplichtigen zonder recht op aftrek zijn de belastingplichtigen die handelingen stellen die ingevolge het Wetboek BTW niet onderworpen zijn aan deze belasting.