Terug naar Lexicon

Belastingplichtige (btw)

Een belastingplichtige is een persoon die voldoet aan de criteria om onder de belasting te vallen, meer bepaald is dit in de btw zo bij personen die geregeld en zelfstandig in de uitoefening van hun economische activiteiten – zonder dat het winstoogmerk of het al dan niet aanvullend karakter ertoe doet – leveringen van goederen doen of diensten verrichten.