Terug naar Lexicon

Belastingplicht (einde van) (btw)

De belastingplicht neemt een einde bij het definitief ophouden van de uitoefening van economische activiteiten en valt meestal samen met de sluiting van de vereffening van een onderneming.