Terug naar Lexicon

Belastingontduiking

Belastingontduiking is het wetens en willens onttrekken aan belastingbetaling door een onjuiste of onvolledige aangifte te doen, waardoor de fiscale wetten worden overtreden. Belastingontduiking kan in twee vormen voorkomen, namelijk een inbreuk van de wetgeving en veinzing of simulatie.