Terug naar Lexicon

belastingneutrale inbrengverrichtingen

Belastingneutrale inbrengverrichtingen zijn verrichtingen waarbij een vennootschap fusioneert, splitst of een inbreng doet van een algemeenheid of bedrijfstak, waarop geen belastingen zijn verschuldigd.