Terug naar Lexicon

Belastingkredieten

Het belastingkrediet is een maatregel genomen ter aanmoediging van de financiering met eigen middelen, waarbij er een uiteindelijke belastingvermindering wordt toegekend. Dit belastingkrediet wordt berekend op de aangroei van eigen middelen, zijnde de vaste activa verminderd met de schulden. Het belastingkrediet kan al dan niet worden terugbetaald.