Terug naar Lexicon

Belastingkrediet kinderen ten laste

Het belastingkrediet kinderen ten laste is een krediet dat wordt uitgekeerd aan belastingplichtigen die niet kunnen genieten van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste, omdat hun belastbaar inkomen te laag is.