Terug naar Lexicon

Belastingentrepot

Een belastingentrepot is een door de administratie vergunde opslagplaats voor accijnsgoederen, waar accijnsgoederen onder schorsing van accijns worden bewaard, verwerkt of geproduceerd.