Terug naar Lexicon

Belasting op onbebouwde percelen en gronden

De belasting op onbebouwde percelen en gronden is een forfaitaire gemeentelijke belasting volgens de oppervlakte (in m2) van de percelen en gronden die niet bebouwd zijn. De belasting op onbebouwde percelen en gronden is echter opgeheven en vervangen door de activeringsheffing opgenomen in het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid.