Terug naar Lexicon

Belasting op niet-residentiële oppervlakten

De belasting op niet-residentiële oppervlakten is een gewestelijke belasting die geheven wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze legt aan de eigenaars van een niet voor bewoning bestemde eigendom een jaarlijkse belasting op.