Terug naar Lexicon

Belasting niet-inwoners

De belasting niet-inwoners is een belasting die wordt geheven op personen die geen fiscale woonplaats hebben in België, maar wel bepaalde inkomsten genieten van Belgische oorsprong.