Terug naar Lexicon

Belasting (definitie)

Een belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een rechtssubject (onderdaan van de staat), waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat. Dit moet de overheid in staat stellen de nodige uitgaven te financieren.