Terug naar Lexicon

Belangrijke deelneming

Als aandelen worden overgedragen aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en er hierdoor een meerwaarde op aandelen ontstaat, moeten deze aandelen behoren tot een belangrijke deelneming om als diverse inkomst te kunnen worden aanzien, met name moet de overdrager alleen, of met zijn echtgenoot, zijn ascendenten of zijn zijverwanten tot de tweede graad en die van zijn echtgenoot samen meer dan 25 % van de aandelen hebben bezeten van het totaal aantal aandelen in die vennootschap, waarvan de aandelen worden overgedragen.