Terug naar Lexicon

Behoeftigheid (onderhoudsgelden)

Er is sprake van behoeftigheid als een persoon niet kan voorzien in zijn levensmiddelen. Behoeftigheid kan een voorwaarde zijn bij de aftrekbaarheid van onderhoudsgelden. Deze behoeftigheid dient in welbepaalde gevallen aanwezig te zijn bij de begunstigde opdat de betaler deze in aftrek kan nemen.