Terug naar Lexicon

Begrafeniskosten

Begrafeniskosten zijn kosten verbonden aan de begraving van een lijk. De vergoeding toegekend door de Staat voor deze begrafeniskosten, vrijgesteld zijn van belastingen.