Terug naar Lexicon

Begraafplaats

Een begraafplaats is een terrein waar de doden liggen begraven. De inrichting en het onderhoud van begraafplaatsen en gedenktekens voor de in oorlostijd overleden en hier te lande begraven leden van haar krijgsmachts is vrijgesteld van btw.