Terug naar Lexicon

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is het afhouden van een deel van de inkomsten door de werkgever betaald aan zijn werknemers en bedrijfsleiders. De ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt doorgestort naar de Staat en verrekend door de administratie in de aangifte van de werknemer.