Terug naar Lexicon

Bedrijfsvoertuig (verkeersbelasting)

Bedrijfsvoertuigen aangewend voor bezoldigd personenvervoer (taxi, verhuring) of goederenvervoer zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.