Terug naar Lexicon

Bedrijfsvoertuig (meerwaarde)

Een bedrijfsvoertuig dat een meerwaarde verkrijgt, kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van belastingen op deze meerwaarde.