Terug naar Lexicon

Arbitrage (KI)

De belastingplichtige heeft de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen een betekend kadastraal inkomen. De arbitrage kan gevoerd worden door één of drie scheidsrechters gekozen in gemeen overleg tussen de belastingplichtige en de administratie of door de vrederechter in geval van onenigheid.