Terug naar Lexicon

Automatische indexering

De automatische indexering is de jaarlijkse aanpassing van bepaalde waarden (belastingvrije sommen, inkomstenschijven, verminderingen…), zonder ingrijpen van de mens, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.