Terug naar Lexicon

Autokosten

Autokosten zijn kosten verbonden aan het hebben van een auto en zijn bijvoorbeeld de kosten van een verzekeringspremie en de brandstofkosten. Deze autokosten zijn slechts aftrekbaar indien een band met de beroepswerkzaamheid wordt bewezen.