Terug naar Lexicon

Auteursrecht (RI)

Het auteursrecht is een beschermende maatregel volgens dewelke een persoon die kunst, wetenschap of een werk van letterkunde heeft gecreeërd, het exclusieve recht krijgt deze te verspreiden met naleving van de wettelijke bepalingen. Het Belgisch fiscaal recht kent een gunstregime voor auteursrechten, waarbij een deel forfaitair belast wordt als roerend inkomen.