Terug naar Lexicon

Artiest

Een artiest is een beroep waarbij iemand zijn talenten als kunstenaar gebruikt om publiekelijk in eigen persoon op te treden. De forfaitaire onkostenvergoeding toegekend aan een artiest is vrijgesteld in de personenbelasting ten belope van € 2.444,21 (2015).