Terug naar Lexicon

Arm’s length-principe

Verbonden vennootschappen moeten hun verrichtingen uitvoeren aan voorwaarden die als normaal geacht worden op de economische markt bij gebreke waaraan één en ander als een loutere verschuiving of vermindering van de belastbare grondslag zou worden aanzien.