Wijziging contractrecht in B2B-context

Sinds 1 december 2020 zijn zogenaamde “onrechtmatige bedingen” opgenomen in contracten tussen ondernemingen verboden, net zoals dit reeds jarenlang het geval was ten aanzien van consumenten.  Deze nieuwe wetsbepaling geldt zowel voor de algemene voorwaarden als voor de  contracten zelf zoals managements- en andere samenwerkingsovereenkomsten. 

Zo kunnen de algemene voorwaarden enkel nog ingeroepen worden wanneer de contractant hiervan op de hoogte was bij het tot  stand komen van de verbintenis. Het louter vermelden van die algemene voorwaarden op de keerzijde van een overeenkomst is niet meer voldoende. 

De wettekst bevat onder andere een lijst van bepalingen die in alle omstandigheden verboden zijn zoals het verbod om naar de rechter te stappen. Er is eveneens een lijst van bepalingen die geacht worden onrechtmatig te zijn, tenzij het tegendeel bewezen wordt? Bijvoorbeeld een automatische verlenging zonder redelijke opzegtermijn, clausules die eenzijdig essentiële elementen wijzigen en onredelijke schadebedingen.

Kortom, het is aangewezen uw algemene voorwaarden en contracten grondig onder de loep te nemen. Wij kunnen u daarmee helpen.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via ward@flamee.be.
Wij helpen u hierbij graag verder. Het Flamée & Partners Kenniscentrum
.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!