Wat als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie?

Sinds 1 januari 2024 kan een werknemer die ziek wordt gedurende zijn of haar vakantieperiode, in tegenstelling tot vroeger, zijn/haar vakantiedagen vervangen door ziektedagen. Op die manier kunnen ‘verloren’ ziektedagen later nog opgenomen worden. Uiteraard is een doktersattest in deze vereist.

Oude regelgeving

Vroeger was het zo dat er werd gekeken naar de chronologie van de feiten om te bepalen of de werknemer al dan niet vakantiedagen kwijt was door ziekte. Als een werknemer ziek werd tijdens zijn of haar vakantieperiode, dan bleef dit onverminderd een vakantieperiode. Die werknemer was die vakantiedagen dus ‘kwijt’. Als de werknemer daarentegen ziek werd voor zijn of haar geplande vakantie, dan primeerde de ziekte. De werknemer kon dan later de geplande vakantiedagen nog opnemen.

Nieuwe regelgeving

Vanaf 1 januari geldt echter een nieuwe regelgeving. Indien de werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, dan kan de werknemer de ‘verloren’ vakantiedagen recupereren op een later moment. Een voorbeeldje ter verduidelijking:

Een werknemer was met vakantie van 15 tot met 26 januari 2024 (10 vakantiedagen), maar op 24 januari werd die persoon ziek. Vroeger zou die werknemer drie vakantiedagen ‘verliezen’. Vanaf 1 januari 2024, echter, kan deze werknemer, mits doktersattest, die drie vakantiedagen omzetten in drie ziektedagen. De werknemer zal de drie ‘verloren’ vakantiedagen op een later moment mogen opnemen.

Voorwaarden

Wanneer de werknemer ziek is tijdens de vakantie, dient hij of zij weldegelijk op doktersbezoek te gaan om het nodige doktersattest te verkrijgen. Er zijn zelf specifieke attesten waarop duidelijk staat dat de werknemer om de omzetting van vakantie in ziekte verzoekt. De arts is echter niet verplicht dit specifiek attest te gebruiken; een standaardattest voldoet in principe voor de omzetting van vakantiedagen in ziektedagen.

Een andere voorwaarde die moet voldaan worden betreft het doorgeven van het verblijfadres, als dit niet het normale gekende adres is. De omzetting moet ook uitdrukkelijk aangevraagd worden door de werknemer aan de werkgever.

Daarnaast is het interessant te weten dat deze nieuwe regelgeving niet enkel geldt bij ziekte, maar ook bij een ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte, moederschapsrust of vaderschapsverlof, profylactisch verlof, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof.

Let wel, de voorwaarden voor het gewaarborgd inkomen blijven gelden. De werknemer dient dus steeds tijdig de werkgever op de hoogte te brengen van de omzetting in ziektedagen.

Heeft u hierover nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?