Vermijd extra belastingen: denk vooraf(betalingen)!

Hoe vermijd je extra belastingen: denk vooraf(betalingen)! Vaak betalen mensen hun belastingen pas in het jaar volgend op het jaar (aanslagjaar) waarop de inkomsten die de belastingen genereren, betrekking hebben (inkomstenjaar). Omwille van budgettaire redenen hoopt de overheid liever al wat vroeger over haar belastingontvangsten te kunnen beschikken. Net daarom dat de wetgever ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, stimuleert om voorafbetalingen te verrichten.

Deze stimulans heeft jammer genoeg de vorm aangenomen van een boetesysteem. Indien uw onderneming niet of onvoldoende voorafbetalingen heeft verricht tijdens het inkomstenjaar, zal u in principe geconfronteerd worden met een belastingvermeerdering. De hoogte van die belastingvermeerdering verschilt naargelang u uw onderneming uitbaat via een “éénmanszaak”, dan wel via een  “vennootschap”. De hoogte hangt ook af van het ogenblik waarop u de voorafbetalingen precies heeft uitgevoerd.

Zo pak je dit aan

Om een eventuele belastingvermeerdering te vermijden of te verminderen, zijn er vier momenten waarop u voorafbetalingen kunt uitvoeren:

 • Ofwel vóór 10 april (of 10 dagen na het eerste kwartaal volgend op de afsluitingsdatum van uw boekjaar) ;
 • Of vóór 10 juli (of 10 dagen na het tweede kwartaal volgend op de afsluitingsdatum van uw boekjaar) ;
 • Vóór 10 oktober (of 10 dagen na het derde kwartaal volgend op de afsluitingsdatum van uw boekjaar) ;
 • Of vóór 20 december (of 10 dagen voor de laatste dag van de maand van de afsluitingsdatum van uw boekjaar) .

Welk bedrag aan voorafbetalingen u precies betaalt, kan u vrij kiezen. Een voorafbetaling na het eerste kwartaal van uw boekjaar levert u meer voordeel op dan de bonificatie voor een voorafbetaling in het vierde kwartaal. Idealiter betaalt u elk kwartaal één vierde van de totale belastingschuld. Deze belasting schat u liefst zo juist mogelijk in, aangezien een tekort aan voorafbetalingen resulteert in de net genoemde belastingvermeerdering en een teveel aan voorafbetalingen u geen extra voordeel oplevert én bovendien weegt op  uw cashpositie. Wij staan u graag bij om een correcte inschatting van de uit te voeren voorafbetaling op te maken!

Een voorafbetaling kunt u vrij eenvoudig uitvoeren door het bedrag dat u wenst vooraf te betalen over te schrijven op het rekeningnummer van het ‘Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen’. Belangrijk is wel dat u de juiste gestructureerde mededeling gebruikt.

Sommige ondernemingen zijn uitgesloten van de belastingvermeerdering inzake voorafbetalingen.  Zo wordt u als zelfstandige in hoofdberoep gedurende de eerste drie jaar van uw activiteit niet gesanctioneerd als u geen voorafbetalingen verricht. Deze regels gelden onverminderd voor een nieuwe KMO-vennootschap.

Heeft u hierover nog verdere vragen? Contacteer uw dossierbeheerder, stuur ons een mailtje via info@flamee.be of bel ons op het nummer 056/70.44.40. Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!