Studenten komende twee jaar langer aan het werk

We hadden het vorig jaar al over de studentenjobs anno 2022 maar nu heeft de federale regering beslist om het RSZ-steunregime voor jobstudenten vanaf 1 januari 2023 uit te breiden van 475 uur naar 600 uur. Deze aanpassingen hebben toch voor de studenten en hun werkgevers enkele belangrijke gevolgen.

Er zijn verschillende limieten waar men rekening mee dient te houden om in Vlaanderen van de voordelen van studentenarbeid te kunnen genieten. Deze uiten zich op vier verschillende domeinen. Wij geven u hieromtrent graag enkele belangrijke inzichten mee.

Sociale bijdragen

Als jobstudent lag de limiet voor de toepassing van verlaagde solidariteitsbijdragen (2,71%) op 475 uren per jaar. Vanaf 2023, echter, ligt dat maximum op 600 uren per jaar. Indien men deze grens overschrijdt, zullen de normale sociale bijdragen (13,07%) van toepassing zijn op elk uur volgend op de overschrijding.

Ook voor de werkgever gelden voordelige bijdragen inzake RSZ. Zo dient een werkgever maar 5,42% RSZ te betalen voor jobstudenten, wat bij een normaal arbeidscontract al snel 25% van het salaris bedraagt. Zeker de moeite waarde dus om als werkgever even bij stil te staan.

Groeipakket

De Belgische sociale zekerheid voorziet in een financiële tegemoetkoming voor ouders voor de zorg en de opvoeding van hun kind(eren). Dit onder de noemer van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Tot en met de maand waarin uw kind 18 jaar wordt, heeft u onvoorwaardelijk recht op dit Groeipakket.

Vanaf de maand na de 18de verjaardag was er echter een limiet van 475 uur per jaar, die vanaf 2023 ook op 600 uur ligt. Indien deze limiet is overschreden zal de jobstudent werken onder een gewoon contract met de normale sociale bijdragen. Indien ook de maandelijkse limiet van 80 uren met een gewoon contract wordt overschreden, dan pas zal het recht voor het groeipakket die maand wegvallen.

De personenbelasting voor de jobstudent

Zolang de jobstudent niet meer verdient dan de belastingvrije som, dient hij geen personenbelasting te betalen. Voor 2023 betekent dit dat een student niet meer mocht verdienen dan een belastbaar inkomen van 14.514,29 EUR bruto per jaar. Indien deze jaarlijks geïndexeerde grens overschreden is, dient de student in kwestie personenbelasting betalen op het overschreden gedeelte.

De belastingen voor de ouders

Indien de jobstudent te veel verdient – eigenlijk te veel nettobestaandsmiddelen heeft –  kan deze niet meer fiscaal “ten laste” zijn van de ouders. Dit zorgt voor een hoger bedrag aan te betalen personenbelasting door de ouders. Ook deze bedragen veranderen elk jaar en voor aanslagjaar 2023 bedragen deze grenzen:

 • 7.272,50 EUR indien de ouders samen worden belast;
 • 9.210,00 EUR indien de ouders alleen worden belast;
 • 10.910,00 EUR indien de ouders alleen worden belast en de jobstudent fiscaal als zwaar gehandicapt wordt beschouwd.

Samengevat kan een jobstudent die in Vlaanderen woont i.p.v. 475 uur nu 600 uur per jaar werken. Dit zonder nadelige gevolgen voor de student zelf, de ouders en de werkgever.

Het is wel nog steeds belangrijk om op te letten hoeveel er verdiend wordt zodat er geen onverwachte (extra) belastingen dienen betaald te worden. Deze verhoging van het aantal arbeidsuren geldt momenteel enkel voor de jaren 2023 en 2024, waarna een evaluatie rond de effecten zal plaatsvinden. Studenten kunnen via student@work.be steeds het aantal reeds gewerkte uren consulteren.

Heeft u hier vragen over? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Een mail of telefoontje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?