Maatschappelijk verantwoord ondernemen: meer dan een hype

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de laatste tijd een zeer ‘hot topic’ binnen de wereldwijde economie. Waar het initieel voornamelijk een aandachtspunt was voor banken en grote bedrijven, gaan nu ook meer en meer kmo’s hiermee aan de slag. Wij geven graag wat inzichten aan u mee hieromtrent.

Wat is MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO, kan kort worden samengevat als de triple-P-benadering. Behalve het economische (profit) moet er ook worden gekeken naar de sociale kant (people) en de ecologische kant (planet) van de activiteiten die een organisatie uitvoert.

De CSDDD

Onder toenemende maatschappelijke druk werd door het Europees Parlement op 24 april 2024 het voorstel van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) goedgekeurd. De minder officiële naam is ‘de antiwegkijkwet’.

Bedrijven worden middels deze wetgeving verplicht hun waardeketen te kennen (1° Rapporteren) en actie te ondernemen om deze zo ‘MVO’ mogelijk te houden (2° Actie). De mate waarin een onderneming inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen, zal dus in grote mate afhangen van de leveranciers waarmee ze samenwerkt. De sanctie voor het niet of onvoldoende naleven van deze richtlijn is een geldboete in functie van de omzet.

Daarnaast dienen de bedrijven hun eigen huis ook op orde te hebben. Er dient een klimaattransitieplan te worden opgesteld en uitgevoerd (Actiepunt 3°). De activiteiten dienen duurzamer te worden met het oog op de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Het gaat hier om een inspanningsverplichting.

Voor wie verplicht?

Vooralsnog zijn deze drie actiepunten enkel verplicht voor de zeer grote bedrijven:

 • Europese ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers én een wereldwijde omzet hoger dan 450.000.0000 EUR.
 • Niet-Europese ondernemingen met een omzet in de EU hoger dan 450.000.000 EUR
 • Ondernemingen die niet vallen onder bovenstaande, maar moedermaatschappij zijn van een groep die deze drempels wel bereikt.

De invoering gebeurt gefaseerd:

 • 2027: Bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een wereldwijde omzet hoger dan 1.500.000.000 EUR.
 • 2028: 3.000 werknemers en 900.000.000 EUR.
 • 2029: Alle overige bedrijven binnen het toepassingsgebied.

Voor de bedrijven die niet onder deze giganten vallen, lijkt het misschien een ver-van-hun-bed-show te zijn. Echter, ook Vlaamse kmo’s zijn vaak leveranciers van grote ondernemingen. Ook zij zullen dus, door de verplichtingen van hun klant op dat gebied, hier vrij spoedig mee geconfronteerd worden.

Heeft u hier specifieke vragen over? Wij volgen deze ontwikkelingen verder op de voet en helpen u hierbij dan ook graag.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten