Kan ik een kunstwerk verhuren aan mijn vennootschap?

Indien u eigenaar bent van een kunstwerk is het mogelijk om dit te gaan verhuren aan uw vennootschap. De inkomsten die hieruit voortvloeien kunnen een interessante aanvulling zijn op uw klassieke bedrijfsleidersbezoldiging.  Bovendien is deze maandelijkse huur ook een aftrekbare beroepskost voor uw vennootschap. Uiteraard zijn er ook hier enkele do’s and don’ts, die wij u onderstaand graag toelichten.

Hoe wordt de verhuur van kunst belast in de personenbelasting?

Indien men ervoor opteert om een kunstwerk dat in privébezit is te verhuren aan een vennootschap wordt dit aangemerkt als een roerend inkomen voor de verhuurder. De ontvangen huurinkomsten worden dan belast aan 30%. Daarnaast is er het wettelijk kostenforfait van 15% dat in aftrek mag genomen worden alvorens het inkomen belast wordt. U wordt dus de facto geconfronteerd met een belastingdruk van 25,5%. Hierop zijn, in tegenstelling tot uw klassieke bezoldiging, ook geen sociale bijdragen verschuldigd.

De huurkost voor de vennootschap is een aftrekbare kost, mits kan worden aangetoond dat het kunstwerk een beroepsmatig karakter heeft. Dit kan bijvoorbeeld door het feit dat het kunstwerk tentoongesteld wordt op een plaats waar de klanten dit werk kunnen bekijken. Het aantonen van het beroepsmatig karakter is bij een fiscale controle steeds een feitenkwestie.

Als u er later voor zou opteren om het verhuurde kunstwerk te verkopen aan een derde is het kunstwerk doordat het in uw privévermogen aanwezig is niet belast. Daartegenover staat er dus ook dat de eventuele minderwaarde bij de verkoop aan een derde niet in aftrek van de personenbelasting kan worden genomen.

Waar moet u op letten?

Het is natuurlijk niet mogelijk om een arbitraire huurprijs vast te stellen. Idealiter dient de huurprijs te worden berekend in functie van hetgeen u aan derde zou betalen voor de huur van een kunstwerk van gelijkaardige waarde. Het kan dus zeker ook opportuun zijn om de waarde door een kenner/ expert te laten schatten.

Let wel op dat u het verhuur van kunstwerken niet op een regelmatige basis begint te doen. Op dat moment zou de fiscus dit kunnen aanmerken als een economische activiteit en dus belasten als beroepsinkomen in plaats van roerend inkomen. In dergelijk geval is het inkomen onderhevig aan de progressieve tarieven in de aangifte personenbelasting en zullen er weldegelijk sociale bijdragen verschuldigd zijn. Een gewaarschuwd man/vrouw is er in deze ook weer twee waard!

Heeft u vragen hierover? Een mailtje of telefoontje volstaat. Wij helpen u graag verder!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten