Corona-overbruggingsrecht 2021

Een eerste onderwerp zoomt in op het Corona-overbruggingsrecht voor januari, februari en maart 2021. Ten tweede lichten wij u graag de wettelijke bewaringstermijn van boekhoudkundige en fiscale stukken toe. Tot slot gaan wij in op het fiscaal gunstregime voor auteursrechten.

Corona-steunmaatregelen: overbruggingsrecht voor januari, februari en maart 2021

Het crisis-overbruggingsrecht en de relance-premie die zelfstandigen in 2020 verkregen, worden sinds 2021 samengevoegd en gekoppeld aan nieuwe voorwaarden. Zo bestaat het crisis-overbruggingsrecht sinds 2021 uit drie pijlers:

Pijler 1: verplichte sluiting

Januari en februari 2021: De huidige regeling die bestaat uit een dubbele uitkering blijft van toepassing voor verplicht gesloten ondernemingen en voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig stopzetten. Activiteiten onder de vorm van Take-Away of Click & Collect zijn toegelaten, zonder het risico om de uitkering te verliezen.

Maart 2021: Voorlopig werd het dubbel overbruggingsrecht enkel verlengd tot en met 28 februari 2021. De kans bestaat dat deze regeling ook voor de maand maart wordt verlengd, maar hiervoor is het nog wachten op een beslissing van de overheid.

U heeft recht op het dubbel overbruggingsrecht als u zelfstandige bent in hoofdberoep of aangesloten bent als meewerkende partner. In dat geval bedraagt het dubbel overbruggingsrecht 2 583,38 EUR per maand zonder gezinslast, of 3 228,20 EUR met gezinslast.

Pijler 2: ernstige omzetdaling

Indien u uw activiteit niet verplicht volledig dient te sluiten, kunt u een uitkering ontvangen indien uw onderneming door de coronacrisis een aanzienlijke omzetdaling ondergaat Men dient voor de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor men de steun aanvraagt, een omzetdaling van minstens 40% aan te tonen in vergelijking met diezelfde kalendermaand in 2019. Voor januari 2021 dient u met andere woorden een omzetdaling van 40% aan te tonen voor de maand december 2020 in vergelijking met december 2019.

Ook de zelfstandige die nooit verplicht diende te sluiten, ook niet in de eerste golf, komt hiervoor in aanmerking. Het bedrag van de uitkering bedraagt 1 614,10 EUR met gezinslast of 1 291,69 EUR zonder gezinslast.

Pijler 3: quarantaine of opvang van een kind

Indien u uw activiteiten voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken omdat u in quarantaine moet en niet ziek bent of wanneer uw kind jonger dan 18 jaar niet naar een kinderdagverblijf of school kan, heeft u recht op het crisis-overbruggingsrecht. In dit geval zult u doorgaans geen volledige maanduitkering zult maar een weekuitkering voor elke periode van zeven dagen onderbreking.

De uitkering bedraagt 322,92 EUR zonder gezinslast of 403,53 EUR met gezinslast per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.

In onderstaande situaties komt u niet in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht:

 • Indien u de zelfstandige activiteit van thuis uit kunt verderzetten;
 • U heeft bewust, omwille van niet-essentiële redenen, afgereisd naar een gebied dat een rode zone is op het moment dat u vertrekt;
 • U bent arbeidsongeschikt en heeft recht hebt op een ziekte-uitkering.

De aanvraag kan bij bepaalde sociale verzekeringsfondsen reeds plaatsvinden voor januari 2021. Ziet u door al de corona-steunmaatregelen de bomen door het bos niet meer? Contacteer ons, wij maken voor u graag een persoonlijk overzicht van uw mogelijkheden.

Hoelang dient u boekhoudkundige en fiscale documenten te bewaren?

Stel, u krijgt een belastingcontroleur op bezoek. Idealiter bent u in staat de gevraagde documenten onmiddellijk voor te leggen. Maar hoe lang dient u boekhoudkundige documenten te bewaren en op welke wijze?

Zowel voor directe belastingen als voor de BTW-administratie is als algemene regel een bewaartermijn van zeven jaar van toepassing, te rekenen vanaf de eerste dag na het einde van het belastbaar tijdperk of boekjaar waarop ze betrekking hebben. Concreet kunt u in 2021 de stukken van vóór 2014 met een gerust hart weggooien, of toch niet?

Er zijn vanzelfsprekend uitzonderingen op de algemene regel… Zo dient u alle stukken betreffende onroerende goederen 15 jaar en in sommige gevallen 25 jaar bij te houden. De documenten m.b.t. investeringen moeten tot zeven jaar na het jaar waarin er het laatst op afgeschreven werd bewaard worden. Indien uw onderneming nog fiscaal overdraagbare verliezen heeft, dient u de boekhouding zelfs langer aan te houden.

De boekhoudkundige stukken kunnen zowel op papier als digitaal bijgehouden worden. De FOD Financiën aanvaardt enkel digitale facturen als de inhoud ongewijzigd bleef en blijft gedurende de bewaringsperiode.

De te bewaren documenten omvatten alle boekhoudkundige stukken en informatie waarmee de belastbare inkomsten vastgesteld kunnen worden; facturen, bankuittreksels, contracten, aandelenregisters…

Auteursrechten – komt u voor dit fiscaal gunstregime in aanmerking?

Op het eerste zicht associeert men auteursrechten voornamelijk met schrijvers van romans, liedjesschrijvers, kunstenaars, journalisten… Echter, elk beroep die een bepaalde mate van creativiteit omvat, kan voor dit fiscaal gunstregime in aanmerking komen. Denken we bijvoorbeeld aan softwareprogrammeurs, (interieur)architecten, opleidingsverstrekkers, ontwerpers van meubilair… Dit systeem kan zowel van toepassing zijn voor bedrijfsleiders van een vennootschap als voor zelfstandigen met een eenmanszaak en voor werknemers.

Het fiscaal gunstregime eigen aan auteursrechten is vrij uniek. Zo worden de inkomsten tot en met een brutobedrag van 16 680,00 EUR belast aan 7,5%. U leest het goed, er is geen personenbelasting noch sociale bijdrage op verschuldigd. Voor de vennootschap is de vergoeding betaald aan uw werknemer of bedrijfsleider een aftrekbare beroepskost. Veel leuker kan het op fiscaal vlak niet worden.

Om auteursrechten bij een fiscale controle te verantwoorden, dient u dit vooraf te onderbrouwen met o.a. een concessieovereenkomst. Uiteraard helpen we u om deze formaliteiten in orde brengen.

Denkt u ook in aanmerking te komen voor dit fiscaal gunstregime?
Wenst u meer informatie over één van deze onderwerpen? Neem contact met ons op via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!