Gul zijn voor uw medemens. Privé of via uw vennootschap?

Een goed doel steunen is uiteraard een werk van barmhartigheid. Het wordt zelfs extra interessant indien u hier ook op de één of andere manier een fiscaal voordeel kunt door verkrijgen. Betaalt u dan best de gift privé of toch beter via uw vennootschap? Wij geven u graag meer toelichting.

U opteert om de gift privé te betalen

Indien u de gift privé betaalt, verkrijgt u in bepaalde gevallen een belastingvermindering van 45%. Dit wil dus zeggen dat een gift van 100 EUR aan een goed doel u dit normaliter slechts 55 EUR netto kost. De andere 45 EUR wordt in dat geval – en mits voldoende inkomsten – gedragen door de Belgische Staat.

De voorwaarden om te kunnen genieten van de belastingvermindering zijn:

 • De gift moet minstens gelijk zijn aan 40 EUR;
 • De gift moet betaald zijn aan een erkende instelling (die als bewijs een fiscaal attest zal maken en overmaken aan de fiscus).

Het totale bedrag van de giften waarvoor een vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • Ofwel 10% van uw totale netto-inkomen
 • Ofwel 392.200 EUR:

Vanaf 2022 zouden dergelijke giften reeds automatisch moeten verwerkt zijn in uw aangifte personenbelasting. Wij raden u aan dit toch zeker te controleren.

U opteert om de gift via uw vennootschap te betalen

Een gift is in de vennootschap op zich geen aftrekbare beroepskost. Deze wordt dan initieel ook behandeld als een verworpen uitgave, aangezien deze uitgave in principe niet werd gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden.

Echter, bij wijze van uitzondering, kunt u een gift toch aftrekken van de winst in de aangifte vennootschapsbelasting, indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Minstens 40 EUR op jaarbasis;
 • Aan een erkende instelling die als bewijs een fiscaal attest zal opmaken.

Het totale bedrag van de giften waarvoor een vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • Ofwel 5% van de belastbare winst
 • Ofwel 500.000 EUR:

Indien er geen belastbare winst is, kan deze met andere woorden niet vrijgesteld worden en zal dit als gevolg hebben dat er minder overgedragen fiscale verliezen naar een volgend boekjaar zijn.

Een gift mag niet worden verward met sponsoring van bijvoorbeeld een lokale sportclub of vereniging. Zulke uitgaven zijn in principe niet aftrekbaar indien er geen tegenprestatie (zoals bijv. publiciteit) tegenover staat.

Of u best een gift doet met privémiddelen, dan wel met uw vennootschap, is afhankelijk van uw eigen specifieke fiscale situatie en deze van uw onderneming. Wenst u hier meer informatie over te ontvangen, aarzel dan niet ons te contacteren. Een mail of telefoontje volstaat! Wij helpen u hierbij graag verder!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!