Een kinderoppas op kosten van uw vennootschap? Het kan!

Het hoeft geen betoog dat een vennootschap runnen in combinatie met het opvoeden van uw kroost niet altijd even vanzelfsprekend is. De lange werkdagen en/of de (buitenlandse) dienstreizen kunnen hierbij een obstakel vormen. Daarenboven is het op vandaag steeds moeilijker om kinderopvang te voorzien.

Om toch enigszins tegemoet te komen aan bovenvermelde noden is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de kosten voor uw kinderoppas/nanny in te brengen in de vennootschap. Uiteraard heeft dit ook een fiscale impact, die wij u via deze weg graag toelichten.

Voorwaarden

Opdat de fiscus de gemaakte kosten als een geldige aftrekbare kost aanziet, dient er aan een aantal voorwaarden cumulatief te worden voldaan:

 • De nanny  moet in dienst zijn bij de vennootschap via een arbeidsovereenkomst of via een uitzendbureau;
 • De nanny wordt ingeschakeld in het economisch belang van de bestuurder, m.a.w. wanneer de bestuurder minder uren kan werken voor de vennootschap kan dit leiden tot minder inkomsten. Bij deze wordt de kost voor de nanny gezien als het vermijden van een daling van de inkomsten;

 • De nanny mag enkel tijdens de ‘normale werkuren’ en op ‘normale werkdagen’ worden ingezet

Op deze laatste voorwaarde geldt echter een uitzondering. Het is alsnog mogelijk om de kinderoppas (sporadisch) in te zetten buiten de kantooruren, indien u dit kan staven aan de hand van bewijsstukken.

Fiscaliteit

De gemaakte kosten zijn aftrekbaar voor de vennootschap indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Indien de kinderoppas op een vaste en regelmatige basis wordt tewerkgesteld is er voor de bedrijfsleider een forfaitair voordeel alle aard van toepassing. Voor een voltijdse betrekking van 38u per week betreft dit een bedrag ten belope van 5.950 EUR/jaar. Indien het een deeltijdse tewerkstelling betreft kan dit forfait geprorateerd worden in functie van het aantal gewerkte uren. 

Heeft u hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?