Terug naar Lexicon

Cultuurcheque

Cultuurcheques zijn waardepapieren, waarbij een werknemer een tegemoetkoming krijgt van zijn werkgever in de kosten van de toegang tot cultuurevenementen. Cultuurcheques zijn dus voordelen door de werkgever toegekend aan de werknemer en zijn aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever en vrijgesteld in hoofde van de werknemer in de personenbelasting onder een aantal voorwaarden.