Terug naar Lexicon

Controleschatting

Een controleschatting is een schatting door de administratie van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, ten einde van de ontoereikenheid van de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde te doen blijken. Deze controleschatting is echter sinds 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een bindende voorafgaande schatting.