Terug naar Lexicon

Contantbelastingen

Contantbelastingen zijn belastingen die onmiddellijk worden geïnd bij de afgifte van een betalingsbewijs en zijn het tegenovergestelde van kohierbelastingen.