Terug naar Lexicon

Burgemeester (BI)

De burgemeester is het hoofd van een gemeente, die als gemeenteraadslid door de Koning benoemd werd. Hij zit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor.