Terug naar Lexicon

Bureelcontainer (KI)

Een kadastraal inkomen wordt vastgesteld voor alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alsmede voor het materieel en de outillage die onroerend zijn van nature of door bestemming. Een bureelcontainer kan in het kader van het KI worden gekwalificeerd als gebouw, indien deze duurzaam met het gebouw is verbonden.