Terug naar Lexicon

Bedrijfsverliezen (bestuurder)

Bedrijfsverliezen geleden door een onderneming, kunnen door een bestuurder ten laste worden genomen, waardoor de bestuurder eigen vermogen in de vennootschap pompt. Door het dragen van deze bedrijfsverliezen kan dit opgenomen worden als beroepskost in hoofde van de zaakvoerder.