Terug naar Lexicon

Bedrijfstak

Een bedrijfstak is een categorie of sector van bedrijven die in het productieproces een gelijk(aardig)e functie vervullen