Terug naar Lexicon

Bedrijfspensioenvoorzieningen

Bedrijfspensioenvoorzieningen worden door een bevoegde instelling, erkend door het FSMA, uitgekeerd aan de werknemers van een bedrijf bij het bereiken van de pensioenleeftijd of bij vroegtijdig overlijden van de werknemer.