Terug naar Lexicon

Bedrijfsmiddelen (btw)

Bedrijfsmiddelen zijn goederen die worden gebruikt bij uitoefening van de beroepsactiviteit. De belastingplichtige heeft hiervoor in het kader van de btw recht op aftrek van voorbelasting.