Terug naar Lexicon

Bedrijfskantine

Een bedrijfskantine is een plaats waar de werkgever eten en drinken verstrekt aan zijn werknemers. Voor bepaalde limitatief opgesomde gevallen kwalificeert een publiekrechtelijke overheid altijd als belastingpilchtige, behalve indien de werkzaamheden of handelingen van onbeduidende omvang zijn. Meer bepaald gaat het om de leveringen van goederen en de diensten verricht door bedrijfskantines.