Terug naar Lexicon

Bedrijfsafdeling

Een bedrijfsafdeling is een juridisch geheel van onderdelen binnen een vennootschap, dat op zelfstandige wijze kan functioneren en dus een economische activiteit kan uitoefenen. De overdracht van een bedrijfsafdeling kan onder welbepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van meerwaardebelasting en btw.