Terug naar Lexicon

Beding van aanwas

Een beding van aanwas is een beding opgenomen in een contract, waarbij wordt bepaald dat bij overlijden van één van de contractanten, het deel van die contractant aanwast bij het deel van de andere contractant, zijnde de langstlevende. Het beding van aanwas is een dankbaar instrument bij de aankoop van onroerende goederen tussen partners en wordt gebruikt om successierechten te vermijden, aangezien registratierechten goedkoper zijn bij een aanzienlijke waarde van het onroerend goed.